Lát cầu thang bằng vữa, bằng keo

I. LÁT CẦU THANG BẰNG VỮA:

1. Mô tả

- Phương pháp lát đá granite lên mặt sàn cầu thang, khuyết cáo không sử dụng phương án này cho lát đá marble.

- Lớp vữa có chiều dày từ 10mm đến 40mm

 

2. Công tác chuẩn bị:

a.       Vật tư gồm :

- Xi măng: Có thể sử dụng tất cả các sản phẩm ximang có trên thị trường.

- Cát: Cát hạt vừa và to: Đảm bảo cát phải sạch, không lẫn tạp chất.

b. Dụng cụ thi công

- Dụng cụ định vị ngang: Máy thủy bình,máy lazer 3 à 6 tia hoặc ống cân thủy.

- Máy cắt tay: Nên dùng máy cắt tay có thương hiệu như: Bosh; Hilti… nhằm đảm bảo độ an toàn và cho hiệu quả công việc cao hơn.

- Các dụng cụ khác: Búa cao su, Thước thủy, thước nhôm 2m..

 

3.       Các bước thực hiện:

Bước 1

a.Định vị vị trí mặt bậc: Cân nước xác định cao trình của từng bậc.Quan trong nhất là phải xác định được cao trình của chiếu nghỉ, chiếu tới. Lưu ý rằng, trong cùng một vế thang chiều rộng mặt bậc phải bằng nhau.

b.Ghém cao độ hoàn thiện lên từng bậc hoặc có thể bắn mực lên tường.

Bước 2

Định vị vị trí thanh dựng: Sau khi xác định cao trình của chiếu nghỉ chiếu tới, tiến hành chia đều cho số lượng bậc của một vế thang để xác định chiều cao các thanh dựng.

a. Đánh dấu vị trí thanh dựng lên mặt bậc thang hoặc lên tường. Lưu ý rằng chiều cao thanh dựng trong cùng một vế thang luôn bằng nhau nhưng không nhất thiết phải bằng chiều cao thanh dựng các vế thang khác.

b. Kiểm tra chiều rộng và chiều cao các bậc vừa đánh dấu xong với bản vẽ thiết kế. Nếu sai lệch nhiều (lớn hơn 10mm đối với mặt bậc và 5mm đối với thanh dựng) cần phải báo với Giám sát công trình để giải quyết.

Bước 3

Định vị vị trí thanh dựng và mặt bậc chuẩn:Thông thường lấy thanh dựng và bậc đầu tiên tính từ dưới lên của một cầu thang làm chuẩn.

Bước 4

Tiến hành ốp thanh dựng trước.Trát một lớp hồ dầu phiá sau lưng mặt đá thanh dựng. Sau đó, Đặt viên đá đúng vị trí đã được định vị trước đó. Chèn vữa vào khe hở giữa mặt sau của đá và mặt đứng bậc thang.

 

II. LÁT CẦU THANG BẰNG KEO:

- Tương tự lát nền bằng keo.

 

III. CÁC LƯU Ý CHUNG:

 

- Đây là tài liệu lưu hành nội bộ của CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU GRANITE Phát hành nhằm thống nhất qui trình thi công và là cơ sở để BCH của các công trình kiểm tra giám sát tất cả các đội. Việc thi công không theo qui trình này, BCH công trình có quyền yêu cầu các đội tạm ngưng thi công ngay lập tức. Mọi thiệt hại, các đội phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Chỉ huy Công trình và CÔNG TY HOÀN CẦU GRANITE.

- Công cụ thi công cũng được tính như một phần của quy trình này. Đội thi công phải có đầy đủ công cụ thi công đáp ứng theo từng hạng mục công việc.