Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Hoàn Cầu Granite

Nhà máy: Quốc lộ 19,  Khu vực Tân Hòa, P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tel: (84-056 ) 3838 755 - Fax: (84-056) 3838 756

Ông LÊ ANH TUẤN - Tổng Giám Đốc

tuanle@hoancaugranite.com

 

PHAN THI THANH LOAN - Phó Tổng Giám Đốc

phanthithanhloan@hoancaugranite.com

 

DIỆP CHI MINH THI - Phó Tổng Giám Đốc

thidiep@hoancaugranite.com

Điền thông tin liên hệ