Bảng liệt kê máy móc thiết bị

Máy móc thiết bị Hoàn Cầu Granite

stt loại thiết bị số lượng xuất xứ chức năng chính
1 Máy cưa Gangsaw Barsanti 4 Ý Cắt đá khối Granite
2 Máy cưa Gangsaw Gaspari 2 Ý Cắt đá khối Granite
3 Máy mài Mordenti 1 Ý Mài bóng đá Granite
4 Máy mài Barsanti 1 Ý Mài bóng đá Granite
5 Máy mài Marble - Barsanti 1 Ý Mài bóng đá Marble
6 Máy cưa đĩa 2 Pháp Cắt đá khối Granite
7 Máy mài Thibaut 1 Pháp Cắt đá khối Granite
8 Máy cưa đĩa 3500 1 Nhật Cắt đá khối Granite
9 Máy cưa đĩa 3000 1 Nhật Cắt đá khối Granite
10 Máy cưa đĩa 1800 1 Nhật Cắt đá khối Granite
11 Máy cưa xẻ Marble 2 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
12 Máy cưa chùm KLD-200 8 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
13 Máy cưa đĩa Shengda-Trim 1 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
14 Máy cưa đĩa Shengda 10 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
15 Máy cưa đĩa Keda 10 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
16 Máy cưa đĩa Jinhua 12 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
17 Máy cưa đĩa 10 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
18 Máy cưa đĩa xén 3500 2 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
19 Máy cưa tự động QJS 180-IIIC 26 Trung Quốc Cắt đá khối Granite
20 Máy mài Keda 1 Trung Quốc Mài bóng đá Granite
21 Máy mài Shengda - 16 đầu 2 Trung Quốc Mài bóng đá Granite
22 Máy mài Shengda - 6 đầu 2 Trung Quốc Mài bóng đá Granite
23 Máy cắt cầu Keda 2 Trung Quốc Cắt quy cách
24 Máy cắt cầu Shengda 2 Trung Quốc Cắt quy cách
25 Máy cắt cầu Jinhua 3 Trung Quốc Cắt quy cách
26 Máy mài 1 đầu tự động 1 Trung Quốc Mài bóng
27 Máy mài 1 đầu cầm tay 5 Trung Quốc Mài bóng
28 Máy lộng trụ 3 Trung Quốc Gia công chế tác
29 Máy mài trụ 1 Trung Quốc Gia công chế tác
30 Máy bo cạnh 1 Trung Quốc

Gia công chế tác

 

 

 

Máy móc thiết bị IBS Bình Dương

stt loại thiết bị số lượng xuất xứ chức năng chính
1

Máy Gangsaw Marble

2 Ý Cưa đá khối
2 Máy mài bóng Marble LCA 200 1 Ý Mài bóng đá tấm
3 Máy cắt cầu OMEGA 1 Ý Cắt qui cách
4 Máy cắt cầu Rover 1 Ý Cắt qui cách
5 Máy cắt cầu BCG 3500 1 Ý Cắt qui cách
6 Máy cưa dây 1 Ý Cưa đá khối
7 Goong trung chuyển đá khối 1 Ý Chuyển đá khối
8 Cổng trục 25T 1 Ý Cẩu đá khối
9 Cầu trục 8T 2 Ý Cẩu đá tấm
10 Cẩu trục quay 0.5T Jingyow 2 Ý Cẩu đá tấm
11 Hệ thống xử lý nước tái SX 1 Ý
12 Máy phát điện 1 Mỹ Cung cấp điện SX
13 Máy cắt nước Flow

1

Mỹ Cắt hoa văn
14 Xe xúc đất 1 Mỹ
15 Máy gia công GB110 1 Pháp Gia công đa năng
16 Máy gia công T50 1 Pháp Gia công đa năng
17 Xe nâng 5T Komatshu 1 Hàn Quốc Nâng chuyển đá
18 Máy cắt cầu Jingyow 4 Đài Loan Cắt qui cách
19 Máy cưa dây Jingyow 1 Đài Loan Cưa trụ tròn
20 Cẩu trục quay 0.5T Shengda 2 Đài Loan Cẩu đá tấm
21 Máy nén khí Fusheng 2 Đài Loan Cung cấp khí nén
22 Máy bo cạnh huaxing 1 Trung Quốc Gia công đa năng
23 Máy líp Shengda 1 Trung Quốc Gia công đa năng
24 Máy cắt cầu Shengda 1 1 Trung Quốc Cắt quy cách
25 Máy cắt cầu Yinhua D1000 1 Trung Quốc Cắt quy cách
26 Máy cắt cầu Yinhua D500 1 Trung Quốc Cắt qui cách
27 Máy cắt nước Gsam 1 Trung Quốc Cắt hoa văn
28 Máy cắt nước Yongda 2 Trung Quốc Cắt hoa văn
29 Máy líp biên trụ Shengda 1 Trung Quốc Gia công trụ tròn
30 Máy tiện trụ ngang 3 Trung Quốc Gia công trụ tròn
31 Máy tiện đứng Shengda 3 Trung Quốc Gia công trụ tròn
32 Máy tiện đứng 2 Trung Quốc Gia công trụ tròn
33 Máy tiện lục bình 3 Trung Quốc Gia công lục bình
34 Máy đánh bóng lục bình 1 2 Trung Quốc Gia công lục bình
35 Máy cưa dây Shengda 5 Trung Quốc Cưa trụ tròn
36 Máy cưa dây Huaxing 1 Trung Quốc Cưa trụ tròn
37 Máy cưa dây  KETE 1 Trung Quốc Cưa trụ tròn
38 Máy cắt chỉ Shengda 3 Trung Quốc Gia công chỉ phào
39 Máy cắt chỉ 1 Trung Quốc Gia công chỉ phào
40 Máy khoan trụ Shengda 2 Trung Quốc Gia công trụ tròn
41 Máy đánh bóng trụ 5 Việt Nam Gia công trụ tròn
42 Goong chuyển đá Slab 2 Việt Nam Chuyển đá tấm
43 Cầu trục 2T 5 Việt Nam Cẩu đá tấm
44 Cầu trục 5T 3 Việt Nam Cẩu đá tấm
45 Hệ thống bơm nước SX 1 Việt Nam Cung cấp nước SX
46 Hệ thống cung cấp nước SH 1 Trung Quốc
47 Xe đào đất 1 Trung Quốc
48 Xe tải 2 Trung Quốc Giao hàng

 

 

 

Máy móc thiết bị IBS Long An

stt loại thiết bị số lượng xuất xứ chức năng chính
1

Máy Gangsaw

2 Ý
2 Máy Marble 2
Ý
3 Máy Pellegrini 1 Ý
4 Máy cưa dây 4
Ý
5 Máy mài bóng Barsanti (CNC) 1 Ý
6 Máy mài bóng Barsanti 1 Ý
7 Xe gòng 8
Ý
8 Xe  gòng tự hành 2
Ý
9 Bơm cấp dịch 2 Ý
10 Bơm cấp nước máy gangsaw 1
Ý
11 Xe nâng  Kumatsu 150 (14T) 1
Nhật Bản

12 Xe nâng  Kumatsu 50 (7 T) 1 Nhật Bản
13 Xe nâng  Kumatsu 150 (14T)

1

Nhật Bản
14 Xe nâng  Kumatsu 50 (7 T) 1 Nhật Bản
15 Máy cưa đĩa 40
Trung Quốc

16 Máy mài bóng Shengda  (CNC) 1
Trung Quốc
17 Máy mài bóng Shengda 3
Trung Quốc
18 Máy đánh bóng trụ đứng 7
Trung Quốc
19 Máy tiện trụ đứng Shengda 4
Trung Quốc
20 Máy tiện lục bình 4
Trung Quốc
21 Máy khoan trụ đứng 3
Trung Quốc
22 Máy cắt chỉ 7
Trung Quốc
23 Máy liếc cạnh 1 Trung Quốc
24 Máy đa năng JY2 1 Trung Quốc
25 Máy SPL Waxing machine 1 Trung Quốc
26 Máy cắt cầu Jin Yow 2
Trung Quốc
27 Máy cắt cầu Yin Hua 5
Trung Quốc
28 Xe gòng tự hành vận chuyển đá 1
Việt Nam

29 Cổng trục 35 T (SWL) 1 Việt Nam
30 Cầu trục (SWL) 2 tấn 1
Việt Nam
31 Cầu trục (SWL) 3 tấn 5
Việt Nam
32 Cầu trục (SWL) 5 tấn 4
Việt Nam
33 Cầu trục (SWL) 7.5 tấn 1
Việt Nam
34 Cầu trục (SWL) 10 tấn 6
Việt Nam
35 Băng tải vận chuyển nâng hạ đá 5 Trung Quốc
36 Băng tải vận chuyển nâng hạ đá 22
Việt Nam
37 Bơm cấp nước 15 Trung Quốc
38 Máy nén khí Fusheng 4
Đài Loan